Thuộc tính cơ học ống HDPE và phân loại

0
3804

Thuộc tính cơ học ống HDPE ảnh hưởng khá lớn đến độ bền và chất lượng của ống nhựa xoắn HDPE sau quá trình sản xuất. Hiện nay, hầu hết các đơn vị sản xuất đều có cho mình một tỷ lệ riêng để lựa chọn chiến lược kinh doanh sản phẩm có chất lượng tốt, hoặc sản phẩm có chất lượng kém và giá thành rẻ. Bài viết này sẽ làm sáng tỏ các yếu tố quyết định đến chất lượng của ống nhựa xoắn HDPE.

Thuộc tính cơ học ống HDPE

HDPE là một loại vật liệu đàn hồi phi tuyến tính. Với các đặc tính phụ thuộc vào thời gian. Độ bền của một ống nhựa HDPE phụ thuộc vào yếu tố áp lực. Để dự đoán hiệu suất của ống HDPE (áp lực, độ biến dạng, độ ổn định). Người dự đoán phải có kiến ​​thức về các tính chất cơ học của nhựa HDPE và các kiến ​​thức về hình học.

Các tiêu chuẩn của hạt nhựa ASTM D 3350. Chúng cung cấp các yếu tố để xác định tiêu chuẩn. Cũng như các mô tả chặt chẽ và đặc điểm kỹ thuật của các tính chất vật liệu cho Polyethylene. Các nhà sản xuất ống HDPE có thể lựa chọn loại hạt nhựa. Có thể chúng có chất lượng cao hơn so với mức tối thiểu. Mức này được yêu cầu bởi các đặc điểm kỹ thuật. Các đặc điểm này để tối ưu hóa các ràng buộc về kinh tế và hiệu suất cạnh tranh trong sản xuất, xử lý và dịch vụ.

Các yếu tố quyết định độ bền ống HDPE

Mật độ, trọng lượng phân tử và phân bố trọng lượng phân tử chiếm ưu thế về các đặc tính nhựa. Chúng ảnh hưởng đến sản xuất ống Polyethylene. Chúng cũng ảnh hưởng đến hiệu suất tiếp theo của ống. Bảng thống kê dưới đây liệt kê các đặc tính phân loại tế bào và đặc tả ASTM điều chỉnh quy trình sản xuất trong phòng thí nghiệm và xác định từng loại hạt nhựa.

Lưu ý rằng chỉ số tan chảy (MI). Nó có liên quan nghịch với trọng lượng phân tử. Việc phân loại tế bào đối với mật độ và trọng lượng phân tử. Chúng được bao gồm trong bảng dưới đây. Độ phân bố trọng lượng phân tử (MWD) bằng 0.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here